Smartare Savanner

För bara hundra år sedan strövade miljontals vilda djur fram över de afrikanska savannerna. Men de senaste decennierna har fler och fler arter decimerats av tjuvjägare. En anledning till den ökade jakten är bristen på effektiv bevakning.

Mer än en tredjedel av den afrikanska kontinenten består av gräsmark. Områdena är för stora, den illegala vilthandeln omsätter för mycket pengar och vakternas löner är för låga. För att sätta stopp för tjuvjakten krävs nya, smartare lösningar. Därför utvecklar Smart Savannahs världsledande teknik som skyddar djuren i Afrikas naturområden på ett effektivare sätt. Vi vill göra savannerna smarta. Vi vill säkra de hotade arternas framtid och parkvakternas riskfyllda arbete.

Men det räcker inte med beskydd. Forskning visar att fattigdom och tjuvjakt hänger ihop. Genom att vara involverade i lokala skolprojekt och samhällsarbete förebygger vi också brott genom utbildning och ökad kunskap. En smartare planet kräver helhetslösningar och bredare perspektiv.

Hur det började

Smart Savannahs ska sprida den teknik som utvecklats inom forskningsprojektet Ngulia (vid Linköpings universitet). Projekt Ngulia grundades 2013 av Stimson Center i Washington D.C, och var ett samarbete med Kenya Wildlife Service (KWS) och Linköpings universitet (LiU). Projektet lanserades i Ngulia Rhino Sanctuary i södra Kenya med syftet att bekämpa tjuvjakten på noshörning. Innan projektet startade hade vakterna väldigt lite att sätta emot tjuvskyttet. I bästa fall hade de tillgång till en bil, nattkikare, gevär och en kortvågsradio som enkelt kunde avlyssnas.

Tillsammans med Linköpings Universitet gjordes en förstudie för att undersöka hur vi kunde göra parkvakternas vardag säkrare och enklare. Det första steget blev att utveckla en app. Med denna kunde vakterna göra kontinuerliga rapporteringar och förse ledningscentralen med viktig information om djurens tillstånd och position. Uppfinningarna, som byggde på avancerad sensorteknik, kunde sedan utvecklats till allt från intelligenta kameror, värmekameror, övervakningskameror, mikrofoner och skottdetektorer. Idag kan vi erbjuda en helhetslösning som maximerar vakternas svåra arbete och gör parkerna säkrare för djuren.

Vår mission

Från att ha börjat som ett initiativ att skydda den starkt hotade svarta noshörningen, är vår ambition att sprida tekniken till alla Kenyas nationalparker och reservat. Vi vill även kunna applicera samma metoder och skydd på andra hotade arter. Som ett led i detta har vi därför breddat vår verksamhet till den utsatta bongoantilopen. I sinom tid vill vi att tekniken ska kunna appliceras på fler utrotningshotade arter, och i naturområden runt om i hela världen.

Hjälp till att bevara mångfalden

Besök oss

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Kontakta oss

info@smartsavannahs.org