Anledningen till den ökade tjuvjakten är att brottslingarna har blivit skickligare och deras metoder mer raffinerade. För att stoppa dem krävs ännu smartare lösningar och modern teknologi.

Det är en stor utmaning att implementera avancerad teknik i svår terräng på grund av bristen på välfungerande kommunikationsnät och elnät. Varje ny lösning måste därför vara energisnål. Med avancerad sensorteknik i grunden forskar vi kontinuerligt på hur systemet kan byggas ut med intelligenta kameror, värmekameror, drönare, mikrofoner och skottdetektorer. Med våra hjälpmedel ska parkvakternas bli savannens superögon och superöron.

Här är några exempel på de innovationer
som just nu utvecklas.

Virtuellt vakttorn

Ett digitalt vakttorn som gör det möjligt för parkvakterna att övervaka området på distans och automatiskt få notifikationer om något ovanligt inträffar.

Intelligenta taggar

En patenterad tagg som monteras på djuret och ger information om dess välmående. Taggen fungerar som en smartklocka och registrerar löpande aktivitet. Liksom en smartklocka så synkroniserar den data till molnet via Bluetooth till en telefon. Detta kan göras via vår app i vakternas telefon, eller enklare via skanners vid vattenhålen.

Intelligenta kamerafällor

Våra egenutvecklade kamerafällor har en mikroprocessor med AI för automatisk detektering och klassificering av människor och de största savanndjuren. På detta sätt skickas mycket färre bilder till servern, och vi kan använda alternativa kommunikationslösningar där mobiltäckning saknas.

Skottdetektering

En matris av mikrofoner vi utvecklat detekterar skott och kan bestämma riktningen till skyttens position.

Miljöövervakning

Våra sensornoder kan förses med allehanda sensorer för att mäta miljöparametrar i luft, mark och vatten.

Robust fältstation

Vår fältstation fungerar som en basstation för olika kommunikationssätt och kompletterar mobilt bredband i de områden där mobiltäckningen är dålig.

Utbildning som skyddar djur

Tjuvskytte och brist på utbildning hänger ihop. Därför måste vi förbättra livsvillkoren och skapa möjligheter för lokalbefolkningen i närområdena kring parkerna. En väg ut ur fattigdom är kvalitativ utbildning som har effekter på lång sikt. Dels för individen, men även för hela samhället.

Det krävs även inkomstgenererande aktiviteter. Vi kommer att skapa kurser i entreprenörskap som erbjuds till det lokalsamhällena. Deltagarna kommer att lära sig praktiska affärskunskaper som ger inkomster till individer och försörjer familjer.

Vår långsiktiga målsättning är att skapa en digital gymnasieskola och yrkesutbildningar online. Det är utbildningar som alla kenyaner kan genomföra men de omgivande lokalsamhällen prioriteras. Därför är det extra viktigt att vi får stöd och investerar i infrastruktur som mobila enheter (ex läsplattor) och internet.

Hjälp till att bevara mångfalden

Besök oss

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Kontakta oss

info@smartsavannahs.org